Advokatfirmaet Palle Svendsen

Erstatning

Vi har stor erfaring i rådgivning vedrørende erstatning om færdselsuheld.

Har du været udsat for et færdselsuheld og er kommet til skade, er det vigtigt du søger advokat i tide.

Modpartens forsikringsselskab skal som regel betale erstatning, dels for personskade og dels anden skade, herunder udgiften til din advokat.

Vi har gennem mange års rådgivning opbygget den specialviden der sikrer skadelidte maksimal erstatning for mén, tab af erhvervsevne, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte m.v.

Vi bistår også gerne dig.

Pris : Din udgift til advokat vil som regel være meget minimal, nogle gange gratis, idet modpartens forsikringsselskab skal betale for advokatydelsen. I visse tilfælde, hvor skadelidte bruger uforholdsmæssig meget advokattid, skal skadelidte selv  betale en del af regningen, men denne regning fremkommer som regel først når erstatningen er bragt i hus.