Advokatfirmaet Palle Svendsen

Huslejeinkasso

Individuel inkasso er vores motto.

Via mange års erfaringer har vi konstateret, at klienter ønsker inkassosager ført på vidt forskellige måder.

Dette gælder også for huslejeinkasso, og fremgangsmåden afhænger ofte af, om udlejer er professionel, selv bebor ejendommen, lejers alder herunder hvor længe lejer har beboet lejligheden, restancens størrelse og lignende.

Sådan gør vi:

Pris: Afhænger af hvor langt sagen kommer, og kan derfor ikke præcis opgives. Tilbud kan indhentes.