Advokatfirmaet Palle Svendsen

Inkasso

Individuel inkasso er vores motto.

Via mange års erfaring har vi konstateret, at klienter ønsker inkassosager ført på vidt forskellige måder.

Det gælder uanset om klienten er en bank, en virksomhed, en privatperson eller andre.

Sådan gør vi:

Uanset hvilken aftale der træffes, sker inkassationen hurtigt, præcist og bestemt, men på en høflig måde over for debitor, idet dette oftest fremmer debitors betalingsvilje.

Det er vigtigt at komme først, så andre kreditorer ikke løber med værdierne.

Overgiv derfor sagen til inkasso i  tide, såfremt der ikke betales.

Konstateres det, at debitor intet ejer, kan fordringen herefter afskrives over for Told & Skat.

Pris : Afhænger af den aftalte ydelse, herunder om fordringen indgår fra debitor. Tilbud kan indhentes.