Advokatfirmaet Palle Svendsen

Lejeret

Lejeretten er meget kompliceret og lovgivningen ændres ofte.

Lejelovene er i vidt omfang beskyttelseslove for lejerne, og mange bestemmelser i lovene er præceptive – det vil sige de kan ikke afviges ved aftale mellem parterne til skade for lejerne.

Advokater og andre der arbejder med lejeret, skal være højt specialiserede på området og følge med i de ofte talrige lovændringer der kommer.

Vi har den nødvendige specialviden på området, og rådgiver om følgende:

Boliglejemål:

Uanset om der er tale om en småhusejendom – max. 6 beboelseslejligheder – eller en større udlejningsejendom, rådgiver vi om lejeniveauet.

Erhvervslejemål:

Vi rådgiver om lejeniveauet.