Advokatfirmaet Palle Svendsen

Tvangsauktioner

Kontoret har siden 1985 ved advokat Palle Svendsen bestridt et større inkassodistrikt for Realkredit Danmark.

Dette har i årenes løb medført en del inkassosager, herunder en del tvangsauktioner.

En auktionssag starter med at fordringen tages til inkasso, der foretages udlæg i ejendommen. Er denne udlejet, foretages der tillige udlæg i lejeindtægterne.

Herefter indgives auktionsbegæring med efterfølgende besigtigelse og beskrivelse af ejendommen, gennemgang af alle ejendommens relevante dokumenter, herunder servitutter, matrikelkort m.v., alle panthavere og udlægshavere kontaktes for anmeldelse af deres fordringer, salgsopstilling udarbejdes, der rådgives om budgivning inden auktion, der foreståes budgivning på auktionen og eventuel hjemtagelse af auktionsskøde.

 

Vi har specialviden for rådgivning af dig der ønsker at købe fast ejendom på tvangsauktion, eller indrivelse af fordring med evt. auktion fil følge.

Dette sker på følgende måde:

Prisen på ejendomme der sælges på auktion, kan indimellem være lavere end den tilsvarende pris ved salg i det almindelige marked.

Måtte du som privat person ønske at købe en ejendom på tvangsauktion, vil vi anbefale at du i tide indhenter den nødvendige og kompetente rådgivning ved advokat, dels så du er bekendt med de juridiske og økonomiske vilkår, der følger af køb på auktion, dels du sikrer dig, at den beregnede budgivning svarer til ejendommens reelle værdi.

Ved besigtigelse af ejendommen bør advokaten være med.

Pris: Beror på individuel aftale, herunder tidsforbrug. Tilbud kan indhentes.