Advokatfirmaet Palle Svendsen

Udlejningsejendomme

Ved køb af en udlejningsejendom, bør man som køber være bekendt med at der købes en erhvervsvirksomhed med de risici, dette indebærer.

Uanset om køber er almindelig privatperson der erhverver sin første udlejningsejendom, tilkøber endnu en udlejningsejendom, eller er en erhvervsvirksom, er det af afgørende betydning for prisfastsættelsen af ejendommen, at kende ejendommens lovlige lejeniveau, dels nu, og for fremtiden, dels at opnå kendskab til de nødvendige vedligeholdelsesudgifter på ejendommen i de kommende år.

For privatpersonen der køber sin første udlejningsejendom, kan det være forbundet med en betydelig økonomisk risiko såfremt købesummen er baseret på en for høj lejeindtægt, eventuel ulovlig lejeindtægt.

Ved vores rådgivning gør vi følgende, uanset om der er tale om en privatperson eller erhvervsvirksomhed:

Ejendommens fysiske stand:

Ved besigtigelsen, forsøges at få en drøftelse med nogle af lejerne, for at få opfattelse af eventuelle mangler, der tidligere er påtalt overfor udlejer, men endnu ikke udbedret.

Rådgivning af køber i relation til supplerende undersøgelser af taget, el-installationer m.v. af kompetente fagfolk.

Handlens gennemførelse:


Vi har gennem mange år arbejdet med udlejningsejendomme, lejeret og administration, og har den nødvendige ekspertviden der skal til for at sikre køber en sikker erhvervsinvestering.

Er prisen efter vores opfattelse for høj baseret på lejeniveau og ejendommens fysiske tilstand, bliver køberen klart gjort opmærksom herpå.

Vi vil kun anbefale et køb såfremt det sker til den rigtige pris.

Vores honorar: Er meget individuelt, alt efter udlejningsejendommens størrelse, herunder pris, antal lejekontrakter, juridiske problemstillinger m.v. Tilbud kan eventuel indhentes. Prisen vil være baseret på tidsforbruget, men anslået timeløn efteråret 2016 på kr. 2.250,- incl. moms pr time.